Canon

De canon van de Nederlandse geschiedenis is opnieuw ter discussie gesteld. Mag de politiek iets vinden van de invulling van de canon?