Naar de inhoud springen

Tag: Archief

Tussen feit en fictie : Mythologische wezens

Daar ligt hij dan, stil in zijn vitrine, een getuigenis uit een ver ontastbaar verleden. Om hem heen liggen de scherven en in zijn borstkas kan men, als men goed kijkt, een bronzen pijlpunt zien zitten. Ongetwijfeld een mogelijke doodsoorzaak. In wijze is het niet veel anders dan alle andere archeologische vondsten die ik inmiddels heb gezien: een skelet, dat in een nagebootste tombe ligt voor het echte archeologische gevoel dat je bij de opgraving aanwezig bent. Toch is het moeilijk te bevatten: een skelet, half mens, half paard, in een universitaire instelling, met daarbij de vraag of je in centauren gelooft. Ondanks alle mogelijke academische denktrucs die je op de universiteit zijn bijgebracht, zal iedereen zich kort laten verleiden tot de vraag: is het echt?

Een reactie plaatsen

Wetenschap en desinformatie?

Als een oudhistoricus op de televisie zou uitleggen hoe het hersenonderzoek moest, zal iedereen hem uitlachen. Als hersenonderzoeker Dick Schwab, de auteur van Wij zijn ons brein, bij het televisieprogramma ‘Zomergasten’ uitlegt hoe we het verhaal over Mozes’ visioen op de berg Horeb moeten interpreteren, laat interviewer Jelle Brandt Corstius hem gewoon begaan. Dat is omdat oudhistorische opleidingen helemaal nergens toe dienen. Iedereen weet dat ze er alleen zijn om oogkleppen te ontwikkelen, waardoor oudhistorici niet langer zien dat je heel simpel tot sensationele wetenschappelijke inzichten kunt komen door bijvoorbeeld de Bijbel letterlijk te nemen. Hersenonderzoekers snappen oude geschiedenis veel beter dan de oudhistorici. Iedereen kan bijdragen aan de oudheidkunde, behalve de oudheidkundigen.

Een reactie plaatsen

De wierookroute, de vroegste geschiedenis van de Arabieren

Vandaag de dag zijn de Arabieren een van de grootste en meest prominente volken ter wereld. Wereldwijd zijn er rond de driehonderd miljoen mensen die zichzelf Arabier noemen en zijn er tweeëntwintig Arabische landen. Veruit het grootste deel van deze Arabieren stamt af van niet- Arabieren die in de eeuwen na de opkomst van de Islam gearabiseerd zijn. Van Marokko tot aan India hebben mensen de Arabische identiteit aangenomen. Zelfs voorheen machtige beschavingen als Egypte en Mesopotamië zijn opgegaan in de opkomende Arabische beschaving. Omdat de Arabische geschiedenis onlosmakelijk met de opkomst van de islam verbonden is, weten de meeste mensen maar weinig van het pre-islamitische Arabië. Weinig mensen weten hoe het Arabische volk is ontstaan en dat het proces van arabisering als lang voor de opkomst van de islam begonnen is. In dit artikel zal ik licht werpen op de vroegste geschiedenis van de Arabieren; vanaf de allereerste attestatie van hun naam in de bronnen tot aan de vestiging van de eerste Arabische staten.

Een reactie plaatsen

Is home where the heart is? De soldatenvrouw en het Romeinse leger

Bij het Romeinse leger denkt menigeen vrijwel direct aan de strak marcherende legioenen zoals we ze kennen uit films als Gladiator en series als Rome. Een plaats voor bikkelharde mannen, die bijna hun hele leven in het leger dienen. Hun vrouwen worden over het algemeen afgebeeld als brave, vrome dames die ervoor zorgen dat het huis niet in het slop raakt terwijl manlief op campagne is. Maar klopt dit beeld wel? De diensttijd in het leger is ruim twintig jaar en veel tijd zal er niet meer zijn geweest om een gezinnetje op te bouwen na de diensttijd. De meest voor de hand liggende optie is dan ook je vrouw meenemen op campagne. Immers, home is where the heart is. Is het, als we het archeologisch bewijs erbij pakken, tijd om ons traditionele beeld van de vrouw te heroverwegen?

Een reactie plaatsen

The fate of the Russian minority in Post-Soviet Estonia

Twenty years ago the Baltic States regained their independence from the Soviet Union. They thereby inherited many things: a dysfunctioning economy on the verge of collapse, an authoritarian political system suffering from widespread corruption, and a highly polarized nation divided by ethnicity and language proficiency. The Singing Revolution may have brought the Baltic States independence, but this was only the beginning of their relief. What followed 1991 was a slow and painful process that not only involved a political and economic transformation, but more importantly the collective embracement of a new identity. In 1991 the Balts switched allegiances: East became West, Russia became Europe. Yet not all parts of Baltic life could be so easily interchanged from Russia to Europe. There remained the minority issue. What to do with the Russo Baltic minorities, who composed up to 34% of the population, who were often poorly integrated in society and who showed no inclination of leaving? This question has been answered differently over time by Estonia, Latvia and Lithuania, partially in response to economic realities, partially in response to EU and Russian demands for minority protection. This essay investigates the situation in Estonia.

Een reactie plaatsen

Onderwijs voor blinden en doven

Blind of doof? Dan kon je maar beter niet in de Oudheid of Middeleeuwen geboren worden. Je werd buitengesloten, bespot en vernederd. Men dacht dat doven en blinden niet konden leren en dus was er lang geen geschikt onderwijs voor hen. Tegenwoordig zijn er goede lessystemen en speciale doven- en blindenscholen. Dit artikel geeft antwoord op de vraag hoe het onderwijs voor mensen met een auditieve of visuele handicap zich vanaf de Middeleeuwen heeft ontwikkeld.

Een reactie plaatsen

Imperium Iran Extra: Bisotun

Imperium Iran Extra: Bisotun

Een berg getekend door het verleden

Midden in het Zagrosgebergte ligt een opvallende en indrukwekkende berg, die als een natuurlijke rotsmuur boven de omliggende hoogvlakte uittorent. De naam van deze berg, Bisotun, is afgeleid van het Oud-Perzische ‘Bagastana’, wat ‘(ontmoetings)plaats van de goden’ betekent. Men gaat er dan ook van uit dat deze berg oorspronkelijk een heilige plaats was. In de omgeving van de Bisotun zijn een tempel en een fort opgegraven die mogelijk door de Meden gebouwd zijn. De Bisotun ligt aan de westelijke grens van het Medische thuisland, ongeveer halverwege op de weg tussen Babylon en de Medische hoofdstad Ecbatana. De berg ligt aan de Khorasan-route, een eeuwenoude handelsroute tussen Mesopotamië en Centraal-Azië, en is al sinds mensheugenis een ‘landmark’voor de handelaars die deze weg bereisden.

Een reactie plaatsen