Naar de inhoud springen

Partners & sponsoren

We willen graag dat tijdschrift CODEX Historiae kan blijven groeien. Daarom zijn we op zoek naar fondsen, bedrijven of instellingen die ons willen sponsoren of subsidiëren en staan we altijd open voor samenwerkingsverbanden.

Over CODEX Historiae

CODEX Historiae verschijnt elk kwartaal en wordt verspreid op de Vrije Universiteit. We bieden CODEX Historiae gratis aan aan alle geïnteresseerde studenten van de faculteit der Geesteswetenschappen en aan de docenten van de studie Geschiedenis. Andere geïnteresseerden kunnen via de website of via onze sociale mediakanalen een nummer opvragen of een abonnement afsluiten. Ons aantal online lezers groeit.
CODEX Historiae onderscheidt zich van andere historische en facultaire bladen: wij willen geschiedenis als een breed begrip zien en kiezen voor een interdisciplinaire benadering. Wij bieden met ons tijdschrift dus zowel diepgang als toegankelijkheid met betrekking tot historische onderwerpen.

Als sponsor of partner van CODEX Historiae draagt u bij aan ons initiatief om geschiedenis op een bijzondere manier te belichten en onder de aandacht te brengen bij jonge mensen. Uiteraard ontvangt u als dank de exemplaren van CODEX Historiae per post. Uw naam wordt hier op de website vermeld met een link naar uw website. Tevens is het mogelijk om activiteiten van uw instelling onder de aandacht te brengen bij onze lezers door deze op te nemen in de agenda of uit te lichten in een artikel.

Als u geïnteresseerd bent in een samenwerking met CODEX Historiae, kunt u ons dat per e-mail laten weten: info@codexhistoriae.nl. Wij zullen dan contact met u opnemen om de verdere details te bespreken. Het is ook mogelijk om te adverteren in CODEX Historiae. Meer informatie daarover vindt u onder Adverteren.

Partners & Sponsoren

Logo VU, sponsor CODEX Historiae