Sam Torres

Naam: Sam Torres
Functie: Redacteur Studentenzaken
Studie: Master Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen (UvA)

Bekijk Sams profiel op LinkedIn

Wie ben ik?

Mijn naam is Sam Torres. Ik ben in september 2014 begonnen aan de Master Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen aan de Universiteit van Amsterdam. Mijn Bachelor Geschiedenis heb ik aan de VU behaald.

Wat doe ik bij CODEX Historiae?

Als redacteur bij de subredactie studentenzaken schrijf ik artikelen die niet direct met geschiedenis te maken hebben, maar wel relevant zijn voor geschiedenisstudenten. Mijn artikelen gaan over het toekomstperspectief voor de geschiedenisstudent. Door middel van interviews met mensen die geschiedenis hebben gestudeerd, probeer ik antwoord te geven op de vraag wat je nou eigenlijk met onze studie kunt (naast leraar worden).

Mijn affiniteit met geschiedenis

Geschiedenis heb ik sinds de basisschool al bijzonder boeiend gevonden. Ik ging altijd op in de verhalen die de meester vertelde. Op de middelbare school ben ik het vak geschiedenis dan ook altijd blijven volgen. De eerste drie jaar gewoon omdat het werd aangeboden, de laatste drie jaar buiten mijn Natuur & Techniek profiel om. Hoewel ik de exacte vakken erg interessant vond, had ik sterk de behoefte om iets met geschiedenis te blijven doen. Tijdens de lessen natuurkunde, biologie en scheikunde leerde ik wel hóe de wereld werkte, maar niet wáárom onze leefwereld is zoals die is. Naar mijn mening draagt het bestuderen van de geschiedenis bij aan het begrijpen van het heden. De studie geschiedenis heeft mij echter ook doen beseffen hoe groot de wereld en de geschiedenis zijn – te groot om alles te kunnen weten. Vandaar dat ik mij heb beperkt tot contemporaine geschiedenis, in het bijzonder de geschiedenis van de internationale betrekkingen.

Hoe ben ik bij CODEX Historiae terecht gekomen?

Nadat ik afgestudeerd was aan de VU, checkte ik af en toe nog mijn VU-mail uit nieuwsgierigheid en nostalgie (typische geschiedenisstudent). Eind 2014 vond ik daar een wervingsmail van wat toen nog de Galapas heette. Ik besloot te reageren en mocht na een schrijfvoorbeeld, een kennismakingsgesprek en een paar vergaderingen lid worden van de redactie. Lid worden van de redactie van Galapas was voor mij niet alleen een leuke manier om met geschiedenis aan de VU bezig te blijven, maar ook een kans om bij te dragen aan de grote veranderingen die het tijdschrift door zou maken in de transitie naar CODEX Historiae.

Mijn toekomst

Op het moment kijk ik erg uit naar alle ontwikkelingen die CODEX het komende studiejaar door zal maken. Er wordt een dagelijks bestuur opgezet en er zullen verschillende stappen ondernomen worden om het tijdschrift bekend te maken onder een groter publiek. Ik hoop niet alleen dat meer studenten het blad zullen lezen, maar ook dat meer studenten aan het blad zullen meewerken. Het is tenslotte een historisch tijdschrift vóór en dóór studenten.


Lees meer over CODEX Historiae

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *