Naar de inhoud springen

Adverteren

We willen graag dat tijdschrift CODEX Historiae kan blijven groeien. Daarom zijn we op zoek naar bedrijven en instellingen die willen adverteren in ons tijdschrift.

Over CODEX Historiae

CODEX Historiae verschijnt elk kwartaal in een oplage van 200 exemplaren en wordt verspreid op de Vrije Universiteit. We bieden CODEX Historiae gratis aan aan alle geïnteresseerde studenten van de faculteit der Geesteswetenschappen en aan de docenten van de studie Geschiedenis. Andere geïnteresseerden kunnen via de website of via onze sociale mediakanalen een nummer opvragen of een abonnement afsluiten. Ons aantal online lezers groeit.
CODEX Historiae onderscheidt zich van andere historische en facultaire bladen: wij willen geschiedenis als een breed begrip zien en kiezen voor een interdisciplinaire benadering. Wij bieden met ons tijdschrift dus zowel diepgang als toegankelijkheid met betrekking tot historische onderwerpen.

Adverteren in CODEX Historiae

Met een advertentie in tijdschrift CODEX Historiae draagt u bij aan ons initiatief om geschiedenis op een bijzondere manier te belichten en onder de aandacht te brengen bij een jong publiek.
We hebben, naast ruimte in het tijdschrift, ook advertentieruimte beschikbaar op onze website. Uiteraard bepaalt u zelf de inhoud van een advertentie. Bovendien publiceren we in elke editie van CODEX Historiae een museum- en activiteitenagenda en recenseren wij boeken, tentoonstellingen, lezingen, enzovoorts. Op uw verzoek kunnen wij aandacht besteden aan activiteiten van uw bedrijf of instelling.

Als u geïnteresseerd bent in een advertentieplek in CODEX Historiae, kunt u ons dat per e-mail laten weten: info@codexhistoriae.nl. Wij zullen dan contact met u opnemen om de verdere details te bespreken.
Wilt u als adverteerder voor uzelf of voor uw instelling exemplaren van CODEX Historiae ontvangen? Wij sturen ze graag naar u op! We zien uw adresgegevens graag tegemoet in een e-mail naar info@codexhistoriae.nl.

Het is ook mogelijk om partner of sponsor van CODEX Historiae te worden. Meer informatie daarover vindt u onder Partners & sponsoren.