Naar de inhoud springen

Positiviteit

Het is zo verleidelijk een negatief stuk te schrijven in het kader van het nieuwe thema, “verloren visies”. Dromen die aan diggelen zijn geslagen, die niks meer bleken te zijn dan luchtbellen die uit elkaar spatten. We dachten allemaal dat we het zouden maken. Dat we met onze studies de wereld gingen veroveren. We konden doen wat we wilden, de deuren naar een gouden toekomst stonden wagenwijd open. Toegegeven, voor mijn studie gold dat misschien wat minder dan voor de meeste, maar alsnog, met Literatuurwetenschap kon je alle kanten op. Ik heb dat wellicht iets te letterlijk genomen door nu (met plezier) te werken voor een klantenservice.

Positiviteit is niet altijd de eenvoudigste weg. Veel simpeler is om alle beren te zien, te denken aan alle hindernissen die je tegenkomt. Als je positief bent, word je gedwongen je open te stellen voor andere mogelijkheden, je horizon te verbreden. Er zijn geen problemen, maar uitdagingen. En muren? Die zijn er om neer te halen en deuren in te zetten. Het is hard werken, positief denken.

Laat ik eens een poging wagen.

Als ik om mij heen kijk, valt het mij op hoeveel mensen van mijn generatie een ondernemerslust vertonen. Logisch, want als de vaste contracten zeldzamer worden moet je toch iets. Er ontstaat op deze manier een nieuwe dynamiek waarbij de relatie tussen werkgever en –nemer flexibeler wordt. De opkomst van de ZZP’er is dan ook niet te stuiten. Zelf bepalen wat je doet, hoe je het doet. En omdat er toch niemand boven je staat, heeft de klant meer inbreng voor eventuele wensen. Het gevolg: de relatie met de klant wordt persoonlijker en is meer gestoeld op wat beide partijen willen in plaats van het financiële aspect.

Dit betekent dus ook minder achterdocht en meer transparantie. Geen wurgcontracten meer, geen welles-nietes spelletjes over en weer. Consumentenbonden worden overbodiger, er komen toch steeds minder klachten binnen, waardoor er ook niet meer gesjoemeld kan worden met het Consumentenbondenmerk. De arbeidsmarkt ontspant zich, mensen gaan veel vrolijker naar hun werk. Nauwelijks nog irritaties, minder stress, minder bezoekjes aan de therapeut. Kortom, een gezondere samenleving.

Zo, dat was intens.


Deze blog sluit aan bij het voorjaarsnummer van CODEX Historiae.

‘Positiviteit’ is de meest recente blog van Zadok. Zijn eerdere blogs lees je hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *