Naar de inhoud springen

Geluk

In onze huidige samenleving lijkt geluk steeds meer centraal te staan: we moeten ernaar streven gelukkig te zijn en online lijstjes met tips zijn er genoeg. Geluk is echter een lastig begrip. Want wat is het eigenlijk? En is geluk voor iedereen hetzelfde?


Themanummer Geluk

In oktober 2017 verscheen ons themanummer over Geluk. Dit kun je verwachten:

Cover najaarsnummer 2017 Geluk

De geschiedenis van geluk. Hoe historici omgaan met complexe emoties.
Wouter de Vries
Geluk in de chaos. Over de Amsterdamse stadsparken.
Berith van Pelt
God is dead … Right? Christelijk fundamentalisme vastgebeten in de Amerikaanse samenleving.
Bob Vek
Historische geluksbrengers. Relikwieënverering in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd.
Jedidja Stikkelorum
Sleutelen aan geluk. Zoektocht naar een definitie.
Roos van Strien
Boekrecensie: Het geluk van in Amsterdam te leven.
Berith van Pelt
Een tragedie voor gelukszoekers. De ramp met de Titanic.
Jasmijn Groot

Voorafgaand aan de presentatie van dit themanummer verzorgde Daniela Hacke een lezing over het boek Empire of the Senses. Sensory Practices of Colonialism in Early America.


Maand van de Geschiedenis

Maand van de GeschiedenisDit jaar staat de hele maand oktober in het teken van het thema Geluk. Er worden allerlei interessante activiteiten georganiseerd op verschillende locaties. Zo vindt op zaterdag 7 oktober het Geschiedenis Festival plaats, kun je op 17 oktober naar een avond over de Nederlandse gelukszoekers door de jaren heen en kun je (web)tentoonstellingen bezoeken die aansluiten bij het thema. Meer informatie vind je op maandvandegeschiedenis.nl.


Tentoonstelling: Gelukkig Gezond!

In onze huidige maatschappij ligt de nadruk op een gelukkig leven, maar ook op een gezond leven. Dat is echter niet alleen van deze tijd, zo laat de tentoonstelling Gelukkig Gezond! zien. Tot 31 januari 2018 word je in het Universiteitsmuseum van de Rijksuniversiteit Groningen uitgedaagd om over de vroege ideeën over gezondheid na te denken. Meer informatie vind je op de website van de universiteit.


Promovendi

Proefschrift M OsseforthIn ieder nummer besteden we aandacht aan de promovendi van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit. In juni 2017 is Math Osseforth gepromoveerd op een proefschrift over het thema ‘vriendschap’ in Augustinus’ Confessions. Een samenvatting en het gehele proefschrift zijn online te lezen.